Empower Church is a branch and supplement of Empower Missions

Adventist Resources for Evangelism and Revival

+

Missionsrapport från Empower Lund

Categories: Articles,Joel Mellin

img_6250Måndag och tisdag, 31/10 – 1/11 var påve Franciskus i området runt Malmö och Lund för att markera 500-årsdagen av reformationen. Påven var inbjuden av Lutherska världsförbundet, LWF. Det är 70 år sedan LWF bildades i Lund och i år träffades ledare från katolska kyrkan och LWF i Lund för att fira minnet av reformationen som hände för 500 år sedan. Under de dagarna skrev protestanter och katoliker under ett historiskt dokument. I detta åtog sig parterna, genom fem olika åtaganden, att ”hantera framtida situationer i enhetens, inte splittringens, perspektiv”. När de två ledarna omfamnade varandra efter att ha undertecknat dokumentet stod publiken upp och applåderade, och vissa jublade.

– Vi katoliker och lutheraner har påbörjat en promenad tillsammans på vägen mot försoning, sade påven.

På medeltiden var Lund ett kyrkocentrum. Staden var Danmarks andliga huvudstad och kallades både Metropolis Daniae och Nordens Rom. Lund är en speciell plats av denna anledning, och vi var en stor grupp adventister som samlades i södra Sverige att dela ut traktat om reformationen, hälsa, skapelse-evolution och profetiorna i Daniels bok. Vi ville informera folk om vad reformationen egentligen handlar om och vägleda dem till Jesus, vårt enda hopp. Ända sedan januari 2016 har jag känt ett speciellt kall i just denna typ av uppdrag. För mig började det när jag vid den tiden reste till San Francisco för att dela ut en miljon traktar där. Under dessa tio dagar blev jag verkligen inspirerad att göra samma sak i Skandinavien. Det är ett mycket effektivt sätt att dela sanningen eftersom du kan ge ut flera traktat på en kort tid. Så snart vi fick veta om reformationenhändelsen i Lund började vi planera för en liknande händelse där som den i San Francisco.

Efter mycket planering kom slutligen dagen när vi alla begav oss iväg till “Empower Lund”, som vi valde att kalla detta arrangemang. Empower Lund arrangerades av Empower Missions i samarbete med Adventkyrkan i Helsingborg och GLOW (Giving Light to Our World). Vi bodde på en scoutgård utanför Veberöd nära Malmö-Lund-regionen, och deltagarna var ivriga och engagerade för att vinna själar för Guds rike. Kenneth Jörgensen, pastor och bosatt i Danmark, var inbjuden som talare och han lärde oss kyrkohistoria, och talade bland annat om de sju församlingarna i Uppenbarelseboken kapitel två och tre. Det var mycket intressant och vi kände verkligen hur det “brann i hjärtat”, då han undervisade om hur Bibelns profetior exakt har uppfyllts.

Vi som deltog i evenemanget, totalt cirka 30 personer i åldern 13-60 år, kom från alla jordens hörn; Sverige, Norge, Danmark, Holland, England, Tyskland, USA, Serbien, Etiopien, Malaysia och Singapore. I början av dagen hade vi möten och evangelisationsutbildning, och på eftermiddagen delade vi upp oss i flera bilar och körde till Helsingborg, Lund och Malmö för att dela ut traktat, totalt cirka 140 000. Förmodligen var detta den största enskilda utdelningen av traktat i Skandinaviens historia som organiserats av SDA-medlemmar. Genom traktaten, kunde vi ge folk flera gratiserbjudanden. Fyra av traktaten vägledde dem till att gå in på reformation.empowermissions.org som innehåller erbjudanden som till exempel att se på dokumentären ”Revelation: The Bride, The Beast & Babylon”, att gratis få ett exemplar av ”Den stora striden”, gratis bibelstudier, etc. På de två hälsotraktaten, vägleddes människor till Empower Missions nya gren – Empower Health. Där kunde de läsa artiklar om hälsa och också få en rabatt på Fredheim hälsocenter i Norge.

20161026_152600

På kvällarna, efter utdelningen, delade vi vittnesbörd om våra erfarenheter och möten med människor under dagen. Höjdpunkten var påvens tvådagarsbesök i Lund och Malmö den 31 oktober. Många av oss var i Lund när påven kom till Lunds domkyrka, och det kändes lite konstigt och spännande på samma gång, att få en liten känsla av hur Uppenbarelseboken kapitel 13 är på väg att uppfyllas. Därför var det en extra välsignelse att dela ut traktat med information om reformationen till människor, som inte har mycket kunskap om det andliga kriget som pågår, och som snart kommer att kulminera i världen.

“Skall vi vänta till dess att profetiorna om ändens tid har blivit uppfyllda, innan vi säger något om dem? Vilket värde skulle då våra ord få? Skall vi vänta till dess att Guds straffdomar drabbar överträdaren, innan vi visar honom hur han skall undgå dem? Var är vår tro på Guds ord? Skall det som förutsagts, gå i uppfyllelse innan vi tror på vad han har sagt? “(Vittnesbörd för församlingen, vol. 9, s. 20).

När människor samlades för att se Franciskus, blev min kompis Christian intervjuad av ett finskt TV-bolag precis framför domkyrkan i Lund. Han fick prata om reformation och viktiga frågor om vad som pågår. Vår reformationstraktat var också upprepade gånger synligt på Sveriges Television, då vi väntade på att påven skulle komma till domkyrkan. Även om det var spännande att vara del av allt detta, var det också tråkigt att se påven Franciskus tas emot som en gud, idol och superstjärna.

empower-lund-interview

En annan flicka från vårt team delade ut Glowtraktat utanför domkyrkan dagen innan påvens ankomst. En del unga katolska studenter stod där och först de var mycket negativa till vad hon gjorde. Men sedan började hon att tala med dem och förklarade varför hon delade ut dem, vad reformationen verkligen handlade om, gick kort igenom Daniel 2, och sa att Gud också älskar katoliker. I slutändan var det många av dem som blev intresserade och ville ta emot de traktat hon hade.

Som en följd av traktatutdelningen beställde flera personer ”Den stora striden” och många besökte Empower Missions och Empower Health på internet. Detta år, i oktober 2017, kommer påven förmodligen att resa till Wittenberg för att delta det verkliga 500-årsjubiléet av reformationen. Förhoppningen är då att ännu fler traktat kan delas ut. Vi vet aldrig exakt vad som händer med alla dessa traktat som vi delar ut, men vi kan vara säkra på att många av dem kommer i händerna på människor som behöver dem mest. Ellen White har ett kraftfullt citat om traktat som delas ut i norra Europa. Vi vet inte exakt för vilken tid hon skrev detta, men för de människor som hungrar efter sanningen i dag i norra Europa, gäller dessa ord också för dem:

“Det visades mig att många i norra Europa hade anammat sanningen genom läsning. Deras själar hungrade efter ljus och kunskap när vissa traktat eller papper kom i deras händer, och de representerades för mig som läsande. De själars behov möttes, Guds Ande mjukade upp och gav intryck på deras hjärtan, tårar var i deras ögon, och snyftningar kom från tyngda hjärtan. De knäböjde med skrifterna i sina händer, och med allvarlig bön bad de Herren att leda dem och hjälpa dem att ta emot ljuset så som det kom från Honom. Några överlämnade sig till Gud. Osäkerheten var borta, och när de accepterade sanningen om det fjärde budet, sabbatsbudet, kände de att de verkligen stod på tidsåldrarnas Klippa. Många personer spridda genom norra Europa presenterades för mig som är redo att ta emot sanningens ljus.” -The Advent Review Supplement, 6 februari, 1879.

img_6276

Vi närmar oss snabbt slutet av denna världs historia och nu är det dags att predika sanningen. Sanningen om sabbaten kommer enligt Bibeln snart vara en av de viktigaste prövande sanningarna och många kommer att acceptera den. Många är de som vill höra om sanningen, men få är arbetarna säger Bibeln. Men det behöver inte vara så. Du kan också bli en arbetare för Kristus och hjälpa till att sprida det slutliga budskapet. Detta kan göras på många sätt och ett effektivt sätt är som alla dessa människor gjorde under Empower Lund; genom utdelning av traktat. Jag vill avsluta med några citat från fyra av deltagarna som jag tror kommer att inspirera dig att vara en del av en liknande händelse i framtiden eller att göra något annat missionsarbete för vår store Herre Jesus Kristus.

“Detta är den bästa händelsen jag har deltagit i sedan jag kom till Skandinavien, eftersom detta har världensvida förgreningar. Mötena från Kenneth var superrelevanta för vår tid och gav mig tillbaka min tro på historicistisk tolkning. Att kunna dela ut traktat till människor precis på tröskeln till Lunds domkyrka, kvällen innan påven kom, ger mig en mening och ett syfte i livet. Tack för den utmärkta organisationen av arrangemanget. Gemenskapen med denna grupp var bara fantastisk, och jag har ett stort hopp för adventismens framtid. Gud välsigne dig och Empower Missions “-. Stephen

“Tack till er för att ni planerade denna missionsresa. Jag blev verkligen välsignad! Att be ihop, samtal, skratt, predikningarna, den fantastiska maten – allt var en sådan välsignelse. Jag har återupplivats och jag måste säga att jag behövde detta! … Sveriges GLOW-missionsresa är förmodligen den bästa missionsresa jag har varit på … Gud har förnyat i mig till glädje i tjänst. Vi hoppas att kunna komma till Tyskland – så vänligen planera igen! Må Gud välsigna er och Empower Missions.” – Sibu

“Jag tyckte det var en mycket god stämning och bra möten, och det kändes meningsfullt. Det var bra att vi var där just vid tidpunkten för årsdagen av reformationen när påven kom eftersom det fanns många människor där och de hade ett större intresse för andliga ting.” – Bengt

“Empower Lund förnyade min själ, och inspirerade mig att förbli stark i Kristus, och att dela honom mer med andra!” – Deltagare

20161030_214824_001

Joel Mellin

Affärs- och föreläsningsmanager

Empower Missions

Leave a Reply

one × two =